ShowMedia Sp. z o.o.
ul. Wapienna 6/8
87-100 Toruń
tel. 56 645 0000
tel. 609 606 329
e-mail: info@showmedia.pl

ShowMedia Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000264750, NIP 956-218-26-08, REGON 340221203, kapitał zakładowy 50 000 zł, w tym kapitał wpłacony 50 000 zł.